අන්ධයන් මහජනතාව අතර වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී

විසිත්ත කාමරයේ මුළු කවුළුවම අන්ධයන්ගෙන් සාදා ඇති අතර, ආලෝකය විසිත්ත කාමරයේ හොඳම සැරසිලි බවට පත් වේ.

විසිත්ත කාමරයේ සැරසිලි

දොරටුවේ ඇති අන්ධයන් සුදු සහ පිරිසිදු, ප්රබෝධමත් සහ ප්රබෝධමත් වේ.

 සැරසිලි කාමරය

රෙට්රෝ විලාසිතාවට කැමති නිවාස හිමියන් නිදන කාමරය තුළ ලී තිර භාවිතා කරයි.සූර්යයා හොඳ වන විට, එය පුරාණ කාලයට ආපසු යාමක් වැනි ය.

විසිත්ත කාමරයේ

අන්ධයන් එතරම් ජනප්‍රිය වීමට හේතුව කුමක්ද

1. සාමාන්‍ය තිර රෙදි වලට වඩා සැහැල්ලු, දියුණු සහ අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක්.කුඩා මහල් නිවාස ස්ථාපනය සඳහා ඉතා යෝග්ය වේ!

 ටී කාමරයේ සැරසිලි

 

2. කාමරයේ දීප්තිය සකස් කිරීම, උෂ්ණත්වය සකස් කිරීම, ශීත ඍතුවේ දී උණුසුම් කිරීම සහ ගිම්හානයේදී සිසිල් කිරීම, ශබ්ද පරිවාරක සහ තාප පරිවාරකත්වය, සහ තිර රෙදි වලට වඩා වැඩි කාර්යයන් ඇත.

 විසිත්ත කාමරය decoo

3. විවිධ ආලෝකය සහ සෙවනැලි බලපෑම් නිර්මාණය කළ හැකිය, එය ලස්සනයි!

ලිවී සැරසිලි


පසු කාලය: ජූනි-18-2022
  • sns05
  • sns04
  • sns03
  • sns02
  • sns01